Privatumo politika ir slapukų politika

Mūsų paslaugomis galite naudotis bet kokiu patogiu būdu – pasirinkimas yra jūsų.
1. Bendra informacija

UAB „Milli cheminė valykla“ (toliau – Duomenų valdytojas) saugo internetinės svetainės www.milli.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „Milli cheminė valykla“

Įmonės kodas: 306107617
PVM kodas: LT100016012912
Adresas: Kedrų g. 7-102, Vilnius
Tel.: +370 659 50112
El. paštas: info@milli.lt

Jūs galite lankytis mūsų internetinėje svetainėje nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užklausą ir (ar) užsiregistruoti, būsite paprašyti pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis. Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dedame visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

2. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Mūsų svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia Jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums: paskyros sukūrimo, registracijos, prekių/paslaugų pirkimo, užklausų ir atsiliepimų pateikimo tikslu.

Iš Jūsų tiesiogiai gaunama tokia informacija, Jums registruojantis Svetainėje (susikuriant paskyrą):

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
Pašto adresas;
Gyvenamosios vietos adresas;
Gimimo data;
Banko sąskaitos numeris;
Jūsų sugalvotas slapyvardis, prisijungiant prie paskyros Svetainėje;
Jūsų sugalvotas slaptažodis, prisijungiant prie paskyros Svetainėje.
Jūs galite nuspręsti nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., asmens duomenų, kuriuos prašoma pateikti registruojantis svetainėje), tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainėje siūlomomis paslaugomis.

Taip pat galime rinkti tiesioginę informaciją apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų svetainę, ir/ar galime juos gauti iš viešųjų, komercinių šaltinių ir trečiųjų asmenų (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitą informaciją apie Jus, kurią Jūs savanoriškai pateikiate arba kurią sugeneruojame patys:

– Jūsų prekių/paslaugų krepšelio informacija (prekės/paslaugos duomenys, kiekis, nuolaidos, kaina, nuolaidos kodas);

– Jūsų sukurtų užsakymų informacija (data, numeris, suma, būsena). Priminimai el. paštu apie sukurtą užsakymą (siunčiami po užsakymo sukūrimo per 1-3 dienas).

3. Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Surinktą informaciją, įskaitant Jūsų asmens duomenis, naudojame toliau nurodytais tikslais:

 • Elektroninei prekybai/Paslaugų užsakymui internetu. Įsigyti/užsakyti prekes/paslaugas mūsų Svetainėje galite sukūrę paskyrą (užsiregistravę) ir be registracijos. Registruodamiesi mūsų Svetainėje, išvengsite pakartotinio duomenų suvedimo kitą kartą apsipirkdami ar užsakydami paslaugas mūsų Svetainėje;
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • Jūsų įsigytų prekių/paslaugų buhalterinei apskaitai. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų vykdymas;
 • Naujienų ir pranešimų siuntimas, mūsų prekių ir paslaugų (ar panašių į jas) siūlymas ir teiravimasis Jūsų nuomonės apie jas (tiesioginė rinkodara). Kad galėtume siųsti naujienlaiškius ir (arba) SMS aktualiomis temomis, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį, siųsti pranešimus apie akcijas, specialius pasiūlymus, įvertinti ir analizuoti mūsų prekių rinką, klientus, prekes/paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie prekes/paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą ir pan.), kai nesate iš mūsų įsigijęs prekių/paslaugų (nesate registruotas klientas), prašysime Jūsų duoti sutikimą. Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas (jei esate mūsų klientas) – teisėtas mūsų interesas informuoti klientus apie prekes/paslaugas, didinti prekių/paslaugų ir prekių ženklų žinomumą, skatinti pardavimus;
 • Paslaugų mūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikčiai užtikrinti. Išimtiniais atvejais mums gali reikėti tvarkyti Jums naudojantis mūsų svetaine sugeneruotus asmens duomenis patikrinti pagrįstam įtarimui, nurodytam kompetentingų priežiūros institucijų ar siekiant įgyvendinti jų reikalavimus;
 • Mūsų teisėms ar teisėtiems interesams ginti. Jūsų asmens duomenis gali reikti panaudoti siekiant išvengti, pareikšti ar atsikirsti į teisinius reikalavimus ar pretenzijas, pareikštus mūsų, mūsų tiekėjų ir paslaugų vykdytojų, pasitelkiamų paslaugoms šioje svetainėje teikti (ar jiems dėl su svetainės veikimu susijusios veiklos), ar trečiųjų asmenų atžvilgiu arba reaguojant į teismo ar kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus;
 • Paslaugų Svetainėje gerinimo tikslu. Norėdami sužinoti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, kad galėtume jas pagerinti ir pagal Jūsų poreikius sukurti naują turinį, produktus bei paslaugas, nuasmeninsime Jums naudojantis mūsų svetaine sugeneruotus asmens duomenis ir toliau tvarkysime nuasmenintus duomenis.
 • Organizuoti loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai;
 • Užklausų pateikimo ir administravimo tikslu;
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokiais atvejais, kai jie yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB „Milli cheminė valykla“ valdomoje interneto svetainėje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

4. Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Trečiosioms šalims, partneriams, kurie teikia paslaugas mūsų prašymu. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kai mes teikiame paslaugas bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis, partneriais – įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai (pvz., duomenų prieglobos, IT sistemų palaikymo paslaugas, buhalterinių paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, kurios taiko savo pačių sukurtus slapukus ir savo privatumo politikas) arba savarankiškiems duomenų gavėjams (partneriams, teikiantiems prekių pristatymo, apmokėjimo organizavimo ar kitas Jūsų užsakytomis prekėmis susijusias paslaugas). Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
5. Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) duomenų valdytojo informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Duomenų valdytojas užtikrina patalpų, kuriuose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Duomenų valdytojas imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Pranešimai asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju teikiami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).

Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti duomenų valdytojo paslaugų, tačiau duomenų valdytojas ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 • Elektroninės prekybos tikslu asmens duomenys saugomi 3 (tris) metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų svetaine dienos;
 • Jūsų įsigytų prekių buhalterinei apskaitai asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį, kuris įprastai yra 10 metų po einamųjų finansinių metų, kuriais atliktas prekių pirkimas/paslaugų užsakymas mūsų svetainėje;
 • Paslaugų mūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikties užtikrinimo tikslu asmens duomenys saugomi atliekamo tyrimo metu ir 3 metus po jo, nebent taikytina teisė reikalautų ilgesnio saugojimo;
 • Naujienų ir pranešimų siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu asmens duomenys saugomi 5 metus pasibaigus kalendoriams metams, kurias davėte sutikimą arba iki kol atšauksite šį sutikimą šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu būdu (priklausomai kas įvyks pirmiau);
 • Mūsų teisių ar teisėtų interesų gynimui asmens duomenys saugomi ginčo metu ir 10 metų po to kai įsiteisėja galutinis teismo sprendimas.
 • Pasibaigus nurodytam terminui, duomenys bus saugiai ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
6. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

9. Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Analitiniai slapukai: įrašo Jūsų pasirinkimus ir veiklą interneto svetainėje mūsų arba trečiųjų šalių statistinei analizei sekant Jūsų pasirinkimus ir naršymo elgseną pateikiant Jums suasmenintus reklaminius skelbimus.

„Pakartotinė reklama“ – šios funkcijos pagalba Mūsų svetainės lankytojams, kurie lankėsi Mūsų svetainėje ir/ar susidomėję Mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikiami Mūsų administruojami reklaminiai pranešimai „Google“ partnerių svetainėse. Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com. Daugiau informacijos kaip „Google“ naudoja Jūsų informaciją reklamos skelbimui https://safety.google/privacy/adsanddata/?hl-lt

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

10. Tiesioginė rinkodara. Naujienlaiškis
Jūs galite prenumeruoti Duomenų valdytojo siunčiamus naujienlaiškius nurodę savo el. pašto adresą ir sutikę, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Duomenų valdytojas siunčia naujienlaiškius, norėdamas informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspaudę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba nusiuntę el. laišką adresu info@milli.lt.
11. Kur kreiptis?
Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@milli.lt arba pateikite raštiškai užklausą registruotu paštu UAB „ Milli cheminė valykla“, Kedrų g. 7-102, Vilnius.
12. Politikos pakeitimai

UAB „ Milli cheminė valykla“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje www.milli.lt. Pastebėjus neatitikimų tarp Privatumo politikos taisyklių, skelbiamų lojalumo programos anketoje ir svetainėje www.milli.lt, maloniai prašome vadovautis svetainėje skelbiama Privatumo politikos redakcija. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 07 23.