Paslaugų internetu teikimo sąlygos

Mūsų paslaugomis galite naudotis bet kokiu patogiu būdu – pasirinkimas yra jūsų.

Gaminių valymo, skalbimo, lyginimo ir dažymo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui užsakius paslaugas svetainėje www.milli.lt.
Klientui suteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.milli.lt tik tuo atveju, jeigu jis yra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis, jas supranta ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą interneto svetainėje pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

 

1. Užsakymo pateikimo tvarka

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti paslaugas, turi prisijungti prie svetainės www.milli.lt ir susidėti Paslaugas į krepšelį. Klientas gali užsisakyti paslaugas prisijungęs prie savo paskyros, gali paskyrą susikurti arba gali užsisakyti paslaugas be registracijos.

1.2. Paspaudus nuorodą „TĘSTI ATSISKAITYMĄ“, Svetainės lange klientas pasirenka apmokėjimo būdą.
1.3. Tame pačiame Svetainės lange Klientas pasirenka Užsakymo paėmimo ir pristatymo būdus. Paėmimas iš kliento nurodytu adresu galimas tik Vilniaus mieste.
1.4. Tame pačiame lange Klientas turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su Paslaugų internetu teikimo taisyklėmis, Prekių pristatymo ir grąžinimo taisyklėmis, Privatumo politika ir slapukų politika. Tik susipažinus ir patvirtinus susipažinimą su visomis taisyklėmis galima tęsti ir apmokėti Užsakymą.
1.5. Klientui pageidaujant pasirenkama ar reikalinga sąskaita – faktūra.
1.6. Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir Užsakymas atitinka jo pageidavimus.
1.7. Klientas privalo apmokėti už pateiktą užsakymą pasirinktu apmokėjimo būdu.
1.8. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai už pasirinktas Paslaugas yra pilnai atsiskaitoma ir Paslaugos vykdytojas gauna patvirtinimą.
1.9. Klientui pateikus užsakymą ir pilnai atsiskaičius už paslaugas, Paslaugos vykdytojo sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroniniu paštu Užsakymo patvirtinimą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos, paslaugų pristatymo būdai ir jo pateikti duomenys, bei užsakymo numeris.
1.10. Paslaugos vykdytojas gavęs Užsakymą sutikrina Užsakyme pateiktų Daiktų pavadinimus, Daiktų skaičių, Daiktų būklę ir esant neatitikimams arba nustačius, kad Daiktų būklė bloga – Klientui elektroniniu paštu siunčiamos Daiktų fotofiksacijos ir derinamas Užsakymo vykdymas. Esant tokiai situacijai, Užsakymas pradedamas vykdyti tik Klientui patvirtinus elektroniniu paštu, kad jis atsisako dalies paslaugų arba reikia papildomai sumokėti už papildomas, Šalių suderintas paslaugas.
1.11. Paslaugų vykdytojas pateikia Klientui sąskaitą – faktūrą už papildomas Paslaugas ir Klientas privalo apmokėti sąskaitą – faktūrą per 3 darbo dienas.
1.12. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį tik raštu, t.y. elektroniniu paštu uzsakymai@milli.lt. Laiške turi būti nurodoma informacija: užsakymo numeris, pagrįstos priežastys dėl pateikto užsakymo ar jo dalies atšaukimo, banko sąskaitos numeris į kurį bus grąžinta dalis Užsakymo sumos. Pinigų suma už nesuteiktas Daiktų valymo paslaugas bus grąžinta į Kliento nurodytą banko sąskaitą per 15 d. d.. Protingomis Paslaugos vykdytojo patirtomis išlaidomis laikoma paėmimo ir pristatymo kaina bei mokėjimų bendrovei sumokėtos sumos už pinigų įskaitymą ir šių paslaugų sumos nėra grąžinamos ar kitaip kompensuojamos Klientui.

2. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka

2.1. Galiojančios paslaugų kainos užsakymams internetu nurodytos svetainėje www.milli.lt „Paslaugos internetu“ dalyje. Paslaugų kainos svetainėje nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais. Paslaugų kainos užsakomos internetu, akcijos ir specialūs pasiūlymai gali skirtis nuo galiojančių kainų, akcijų ir specialių pasiūlymų „Milli“ priėmimo centruose.
2.2. Atlikus paslaugų užsakymą, Klientas atsiskaito už užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis svetainėje.
2.3. Paslaugos vykdytojas neatsako už a) bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos; b) nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

 

3. Paslaugų teikimas

3.1. Paslaugos vykdytojas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytame ir patvirtintame Užsakyme ir Klientui pilnai apmokėjus už užsakytas paslaugas bei Klientui pateikus Daiktus Paslaugų vykdytojui.
3.2. Paslaugų vykdytojas įsipareigoja priimti Kliento pateiktus valyti Daiktus.
3.3. Paslaugų vykdytojas neįsipareigoja valyti Daiktų, kurie nenurodyti Užsakyme ir atlikti papildomų paslaugų kaip pvz. drabužių dažymas, nebent su Klientu susitariama kitaip ir už papildomas paslaugas yra apmokama Šalių suderinta kaina.
3.4. Paslaugos vykdytojas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus Daiktus pateikti Kliento nurodytu adresu . Standartinis Daiktų valymo terminas – 3-10 darbo dienų. Jei bent vieno Daikto valymui dėl ilgai trunkančio valymo technologinio proceso reikia daugiau laiko ar kitais atvejais kai Paslaugos vykdytojas neturi galimybės pristatyti išvalytų Daiktų nustatytu terminu, Paslaugos vykdytojas įsipareigoja susisiekti su Klientu telefonu ar elektroniniu paštu ir suderinti Daiktų pristatymo laiką.
3.6. Paslaugos vykdytojas, nustatęs kad pristatytas valymui Daiktas turi akivaizdžių defektų, yra per daug nusidėvėjęs ar dėl Daikto sudėties ar kitų priežasčių yra nevalomas, jeigu faktinis pristatytų valymui Daiktų kiekis yra mažesnis už nurodytų Užsakyme gali atsisakyti teikti Paslaugą apie tai informuodamas Klientą telefonu ar elektroniniu paštu. Kiekvienu atveju, kada Paslaugos vykdytojas ir Klientas sutaria dėl paslaugos neteikimo, Klientui yra grąžinamos sumokėtos pinigų sumos, viršijančios atliktų paslaugų kainą, pervedant sumą į Kliento nurodytą banko sąskaitą, neįskaitant Protingas Paslaugų vykdytojo patirtas išlaidas nurodytas punkte 1.12.
3.7. Kadangi, prieš patvirtindamas užsakymą Klientas susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, Paslaugos vykdytojas neprivalo atskirai informuoti Kliento apie tai, kad Kliento Daiktas ar Daiktai bus valomi be Paslaugų kokybės garantijos. Klientas pateikdamas Užsakymą, supranta ir patvirtina, kad yra susipažinęs su sekančiais defektais išvalytiems daiktams, dėl kurių valykla neatsako:

 • Drabužių ir tekstilės gaminių kokybės pablogėjimą dėl to, kad buvo pateiktas netikslus gamintojo drabužių priežiūros simbolis
 • Spalvų ir atspalvių atsiradimą, naujų atspalvių išryškėjimą, audinio susitraukimą ir sukietėjimą, kandžių pažeisto audinio suirimą, spalvos pasikeitimą
 • Drabužių deformaciją, jei siuvant buvo panaudoti skirtingai susitraukiantys audiniai, pluoštai, odos
 • Įsisenėjusioms arba namų sąlygomis bandytoms valyti kvepalų, dažų, lakų, vaisių, maisto ir kt. dėmėms. Ypač ant lininių audinių, kurių nudažymas nėra patvarus, todėl valant dėmę gali atsirasti išblukintos dėmės aplink buvusią dėmę
 • Spalvos pasikeitimą, pageltimą, dėmių atsiradimą nuo ilgalaikio prakaito ar kt. cheminių medžiagų poveikio
 • Vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimą, atsiradusį dėvint ar grubiai šalinant dėmes namų sąlygomis
 • Drabužių blizgesį, atsiradusį nuo netaisyklingo lyginimo, ilgo dėvėjimo arba specifinių audinio savybių, ne vietoje užlyginto kanto
 • Drabužių ir mišraus pluošto atspalvių nevienodumą, atsiradusį dėvint, vienam pluošto komponentui nusitrynus, bei drabužių išblukimą, nudažytoms vietoms
 • Drabužių nusidažymą nuo furnitūros, dažų išnykimą nuo furnitūros, furnitūros nubyrėjimą ar deformaciją dėl panaudotų nekokybiškų vienkartinių medžiagų
 • Drabužių sintetinio vatalino (sintepono) susiardymą, sukietėjimą, tūrio sumažėjimą, sukritimą
 • Trikotažo ar panašių audinių akių nubėgimą
 • Audinio suplonėjimą ar suplyšimą nudėvėtose ir ištrintose vietose
 • Viršutinio lino ir medvilnės drabužių standumo praradimą, suglamžymo išlikimą

3.8. Jeigu Paslaugos vykdytojas iš Kliento gavęs Daiktus nustato, kad Daiktai ar jų kiekis neatitinka Daiktų ar jų kiekio nurodytų Užsakyme, Paslaugos vykdytojas apie tai informuoja Klientą telefonu ar elektroniniu paštu. Klientui sutikus, kad Paslaugos vykdytojas išvalytų pateiktus, bet Užsakyme nepažymėtus Daiktus, Paslaugos vykdytojas pateikia Klientui papildomą sąskaitą – faktūrą, kurią Klientas turi per 3 darbo dienas nuo papildomos paslaugos sutikimo apmokėti, pervesdamas sąskaitoje nurodytą sumą į Paslaugos vykdytojo nurodytą sąskaitą banke.

4. Šalių atsakomybė ir garantijos

4.1. Klientas, užsiregistruodamas svetainėje bei užsakydamas Paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Paslaugos vykdytojas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4.2. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisingą/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Daiktų tipą, Daiktų pristatymo būdus ir kita.
4.3. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Paslaugos vykdytojas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.
4.4. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Paslaugos vykdytojas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.
4.5. Paslaugos vykdytojas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 3 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kuomet garantija nėra taikoma. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo per 3 kalendorines dienas nuo išvalyto Daikto pristatymo, pateikti rašytinę pretenziją su pridedamomis nuotraukomis prieš ir po valymo elektroniniu paštu uzsakymai@milli.lt.
4.6. Paslaugos vykdytojas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu atsiradusius defektus, jei ant Daikto nėra priežiūros etiketės su standartiniais priežiūros ženklais arba gamintojo pateikti priežiūros ženklai užbraukti, netikslūs, klaidingi, neįskaitomi ar nesuprantami.
4.7. Paslaugos vykdytojas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Paslaugos vykdytojo kaltės atsiradusius defektus, jei: a) Daiktas turi paviršinio apdirbimo defektų; b) Daiktas pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos ar kailio ir dėl to susitraukė, deformavosi, nubluko ar kitaip pasikeitė; c) Daikto kontrastingų spalvų audinys nusidažė pats nuo savęs ar nuo furnitūros; d) audinys prarado standumą ar nubluko; e) subyrėjo, nubluko, apsibraižė ar deformavosi Daikto furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.); f) Daiktas dekoruotas aplikacijomis, odos ar odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, grandinėlėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi ar plėšyti Daikto audinį; g) Daikto detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais, o ne prisiūti; h) sunyko, sukietėjo ar sukrito pašiltinimas; i) suplyšo siūle persiūtas porolonas ar viskoelastinė medžiaga; y) išsileido plisavimas ar klostės.
4.8. Paslaugos vykdytojas taip pat nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Daikto dėvėjimo metu atsiradusius ir po Paslaugos atlikimo ne dėl Paslaugos vykdytojo kaltės išryškėjusius ar likusius defektus, tokius kaip: a) audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, skylės ar kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba dėl cheminių ar organinių medžiagų, prakaito, šlapimo poveikio; b) plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų, kraujo, rūdžių ir kitos specifinės ir/ar įsisenėjusios dėmės; c) iširusios siūlės, išretėjęs audinys, sukritęs prie pamušalo siūlėmis nepritvirtintas pašiltinimas, išlindę iš audinio sutrūkę lykros ar elastano siūlai; d) blizgesys, atsiradęs nuo ilgo dėvėjimo, dėl specifinių audinio savybių ar lyginant Daiktą namų sąlygomis; e) ne vietoje užlygintas kelnių kantas (ai); f) „akių nubėgimai“, atsiradę trikotažo ar panašiuose audiniuose; g) po valymo išryškėję kandžių pažeisto audinio praretėjimai, suirimai ar skylės; h) paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinis klijuotės atsiklijavimas; i) vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimas, atsiradęs dėvint ar šalinant dėmes namų sąlygomis; y) netolygiai ar tolygiai išsitrynęs audinio viršutinis sluoksnis (vorsas).

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Paslaugos vykdytojas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius svetainėje www.milli.lt
5.2. Visi pranešimai dėl paslaugų, užsakyti svetainėje, Paslaugų vykdytojui turi būti teikiami elektroniniu paštu uzsakymai@milli.lt Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Paslaugų vykdytojas privalo atsakyti Klientui į jo pranešimą per 15 darbo dienas.
5.3. Paslaugos vykdytojas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis
bei jų priedais.
5.4. Šios Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023 11 06.